Video Sources 11976 Views

  • PJESA 1
  • PJESA 2
  • PJESA 3
  • ITALIAN
  • ENGLISH

Bay Yanlış: Gabimi: 1x11

EPISODI 11

StreamSB - Video Platform For You

Ezgi u prek shumë nga befasia e gzgür. E gjithë inati ndaj Ozgur kalon. Në këtë proces, të dy e kuptuan më mirë se sa vlerësojnë njëri-tjetrin. Ata hapin një faqe të re në marrëdhëniet e tyre, nuk ka më vend për gënjeshtra. Kështu që ata vendosin t’u tregojnë familjeve të tyre se janë së bashku. Nevin e pranon këtë marrëdhënie edhe nëse nuk e dëshiron shumë, Sevim, nga ana tjetër, nuk dëshiron që Ezgi dhe gzgür të jenë së bashku. Ezgi kryen veprimtarinë e saj të parë në kompaninë e organizatës që u punësua, dhe një surprizë e pret në këtë ngjarje. Ndërkohë, Serdar …

Ezgi was very touched by Özgür’s surprise. All the resentment towards Özgür passes. In this process, both understood better how much they value each other. They open a new page in their relationship, there is no longer a place for lies. So they decide to tell their families that they are together. Nevin accepts this relationship even if she doesn’t want it very much, Sevim, on the other hand, does not want Ezgi and Özgür to be together. Ezgi performs her first event at the organization company she was hired, and a surprise awaits her at this event. Meanwhile, Serdar …

Bay Yanlis: 1X11
Sep. 11, 2020
Comments are closed.