Video Sources 3238 Views

  • Pjesa 1
  • Pjesa 2
  • Pjesa 3
  • English
  • Italian

Bay Yanlış: Gabimi: 1x14

Episodi 14

Gzgür ishte shumë i mbingarkuar për shkak të gjithë asaj që ai ka kaluar kohët e fundit dhe vendos të bëjë një pushim dhe shkon në pyll për të pastruar mendjen. Por momentet e tij të qeta atje nuk zgjasin shumë, Ezgi, Ozan dhe Deniz shkojnë ta gjejnë. Të gjithë kanë një ditë argëtimi së bashku. Gzgür e merr forcën e tij nga Ezgi në çdo negativitet që përjeton. Çdo moment që ndan me të, ai e kupton se nuk mund të jetë pa të dhe i propozon Ezgit. Ezgi më në fund po jeton ëndrrën e saj, duke gjetur dashurinë e vërtetë. Ajo i thotë po propozimit të tij për të qenë të lumtur përgjithmonë me gzgür.

Özgür was very overwhelmed due to all that he has been through lately and decides to take a break and goes in the forest to clear his mind. But his peaceful moments there does not last long, Ezgi, Ozan and Deniz goes to find him. They all have a fun day together. Özgür takes his strength from Ezgi in every negativity he experiences. Every moment he shares with her, he realizes that he cannot be without her and proposes to Ezgi. Ezgi is finally living her dream, finding true love. She says yes to his proposal to be happy forever with Özgür.

Bay Yanlis: 1X14
Oct. 02, 2020