Video Sources 32289 Views

  • Pjesa 1
  • Pjesa 2
  • Pjesa 3
  • Pjesa 4
  • E PLOTE
  • ENGLISH

Bay Yanlış: Gabimi: 1x6

Episodi 6

Loja e dashurisë së Ozgür dhe Ezgi, i cili u kthye nga Göcek, tani ka mbaruar. Në vend që të qetësohen me faktin se loja ka mbaruar dhe të vazhdojnë jetën e tyre, ata të dy janë të mërzitur. Ezgi bën një takim për darkë me Serdar, por ajo është shumë e hutuar. Tani ajo mendon se nuk e dëshiron aq më parë, dhe ajo ndërron midis ndjenjave dhe logjikës së saj. Kjo është arsyeja pse përpiqet të gjejë justifikime dhe të shtyjë darkën. Ozgür nuk është më i njëjti me temën Serdar. Filloi të ishte i pakëndshëm me praninë e tij. Ezgi vëren këto ndryshime në üzgür dhe fillon të pyesë nëse është i dashuruar me të.

The love game of Özgür and Ezgi, who returned from Göcek, is now over. Instead of being relaxed with the fact that the game is over and continue their lives, they both are upset. Ezgi makes an appointment for dinner with Serdar, but she is very confused. Now she feels that she doesn’t want it as much as she used to, and she alternates between her feelings and logic.That’s why she tries to find excuses and postpone the dinner. Özgür is no longer the same with the Serdar theme. He began to be uncomfortable with his presence. Ezgi notices these changes in Özgür and begins to question whether he is in love with her.

Bay Yanlis: 1X6