Video Sources 5737 Views

  • PJESA 1
  • English
  • italian

Bay Yanlış: Gabimi: 1x9

Episode 9

Ezgi dhe Ozgür fillojnë të jenë së bashku pavarësisht të gjithë kundërshtarëve. Ezgi dhe gzgür nuk janë në dijeni të nënave të tyre që zihen ndërsa jetojnë dashurinë e tyre. Ndërsa nënat mendojnë kaq keq për njëra-tjetrën, ato nuk mund të shpjegojnë marrëdhëniet e tyre. Nevin i bën presion Ezgi të largohet nga shtëpia dhe të punojë sa më shpejt. Ndërkohë, ditëlindja e Ezgi është afër. Ndërsa gzgür përgatit një natë të veçantë për Ezgi, Serdar organizon një ditëlindje me familjen dhe miqtë e Ezgi. Ezgi padashur e gjen veten në partinë e organizuar nga Serdar. Si rezultat i rastësive, Özgür gjithashtu vjen në atë vend.

Ezgi and Özgür start to be together despite all opponents. Ezgi and Özgür are unaware of their mothers fighting while living their love. While mothers think so badly about each other, they cannot explain their relationships. Nevin pressures Ezgi to leave both home and work as soon as possible. Meanwhile, Ezgi’s birthday is near. While Özgür prepares a special night for Ezgi, Serdar organizes a birthday with Ezgi’s family and friends. Ezgi unwillingly finds herself in the party organized by Serdar. As a result of coincidences, Özgür also comes to that place.

Bay Yanlis: 1X9
Aug. 28, 2020