Video Sources 4692 Views

  • Pjesa 1
  • Pjesa 2
  • Pjesa 3
  • English

Sen Çal Kapımı: Bjeri Derës.: 1x19

Episodi 19

StreamSB - Video Platform For You

Diskutimet e fundit të Eda dhe Serkan përfunduan me Edën që i tha Serkanit se ajo tani do të takohej me njerëz të tjerë. Serkan ndihet i hidhëruar që Eda mund ta harrojë atë kaq shpejt, dhe nga njëra anë, ai ndihet i bllokuar pasi duhet të paguajë për gabimin që babai i tij bëri vite më parë. Ai mendon se Eda do të ikë përgjithmonë. Lulja që i vjen Edës nga një njeri misterioz është kripa dhe piperi i biznesit. Serkan shkon pas Edës për të folur dhe për t’i treguar asaj për aksidentin vite më parë, emrin pas vdekjes së prindërve të Edës. Ajo që Serkan dëshiron t’i tregojë Edës është mjaft e vështirë dhe si ai …

Eda and Serkan’s recent discussions ended with Eda telling Serkan that she would now meet with other people. Serkan feels resentful that Eda can forget him so quickly, and on the one hand, he feels trapped having to pay for the mistake his father made years ago. He thinks Eda will slip away forever. The flower that comes to Eda from a mysterious man is the salt and pepper of the business. Serkan goes after Eda to talk and tell her about the accident years ago, the name behind the death of Eda’s parents. What Serkan wants to tell Eda is difficult enough, and how he …

en Çal Kapımı: 1×19
Nov. 21, 2020
Comments are closed.