Video Sources 4575 Views

  • Pjesa 1
  • Pjesa 2
  • Pjesa 3
  • English

Hercai: Zemër e lëkundur: 2x41

Episodi 41

StreamSB - Video Platform For You

Hazari që kapi Reyyan dhe Miran së bashku, nuk mund ta kontrollonte zemërimin e tij dhe shtypi këmbëzën e armës. Megjithëse qëllimi i tij nuk ishte të dëmtonte Miranin, Reyyan e kuptoi zemërimin e babait të saj dhe u përpoq ta bindte atë në pafajësinë e Miranit. Reyyan, i cili u desh të nënshkruajë letrat e divorcit pas ngjarjeve, të detyruar nga Nasuh, bën një veprim të papritur për të parandaluar që ky divorc të ndodhë ditën e gjykatës. Nga njëra anë, kur Aslan mëson se gjyshja e tij i ka ofruar paqe familjes Shadoglu për ta mbrojtur, nga ana tjetër Sulltani po planifikon hapin tjetër dhe dorëzon …

Hazar who caught Reyyan and Miran together, could not control his anger and pressed the gun trigger. Although his intention was not to harm Miran, Reyyan understood the anger of her father and tried to convince him in Miran’s innocence. Reyyan, who had to sign the divorce papers after the events, forced by Nasuh, makes an unexpected move to prevent this divorce from happening on the court day. On the one hand, when Aslan learns that his grandmother has offered peace to the Shadoglu family to protect him, on the other hand Sultan is planning the next step and delivers …

Hercai: 2×41
Oct. 02, 2020
Comments are closed.