Video Sources 2513 Views

  • Pjesa 1
  • Pjesa 2
  • Pjesa 3
  • English
  • ITALIAN

Sefirin Kızı- Vajza e ambasadorit: 1x26

Episodi 26

StreamSB - Video Platform For You

Melek nxiton i lumtur në pallat. Ajo së bashku me nënën e saj u kthyen tek babai i saj. Nuk ka më asnjë pengesë që ata të jenë një familje. Por ajo nuk mund ta gjejë babanë e saj askund. Sepse babai i saj, si një mal, shtrihet në fund të një mali. A janë jetime edhe Melek edhe epika? A i ka humbur rrënjët Alaçakus? Çfarë do t’i thotë Nare vajzës dhe nënës së tij? A do të vdesë Sancar, i cili qëlloi Kahraman dhe hodhi Akin nga shkëmbi, apo ai do të jetojë dhe do të jetë një vrasës?

Melek rushes happily into the mansion. She along with her mother returned to her father. There is no longer any obstacle for them to be a family. But she cannot find her father anywhere. Because her father, like a mountain, lies at the bottom of a mountain. Are both Melek and the epic now orphans? Has the Alaçakus lost her roots? What will Nare say to his daughter and mother? Will Sancar, who shot Kahraman and threw Akin off the cliff, die or will he live and be a murderer?

Sefirin Kizi: 1×26
Nov. 02, 2020
Comments are closed.