Video Sources 1297 Views

  • Pjesa 1
  • Pjesa 2
  • Pjesa 3

Sefirin Kızı- Vajza e ambasadorit: 1x30

Episodi 30

Kahraman merr përgjegjësinë për vrasjen e Lokit, e cila u krye nga Sahra. Ai shpjegon marrëdhëniet midis Menekse dhe Lokit në mënyrë që Nare të mos thërrasë policinë. Sancar mbulon vrasjen në mënyrë që të mos ketë asnjë pyetje në lidhje me atë se kush është babai i foshnjës. Dhe kur i paguan babait të Lokit paratë e gjakut, Nare humbet kontrollin. Sancar dhe Nare, të cilët kanë pritur gjithë jetën e tyre për t’u bashkuar, u përballën me ndryshime kulturore në momentin që menduan se ishin së bashku. Nderi i nderit, shkurtimi i jetës, paraja e gjakut, ritualet e fejesës, dushi i martesave, etj. Realiteti i …

Kahraman takes responsibility for Loki’s murder, which was committed by Sahra. He explains the relations between Menekse and Loki so that Nare does not call the police. Sancar covers up the murder so that there are no questions regarding who is the father of the baby. And when he pays Loki’s father the blood money, Nare loses control. Sancar and Nare, who have waited their entire lives to be united, faced cultural differences the moment they thought they were together. Honor trouble, shortens of life, blood money, engagement rituals, bridal shower, etc. The reality of…Sefirin Kizi: 1×29

Sefirin Kizi: 1×30
Nov. 30, 2020