Video Sources 785 Views

  • I plote
  • English

Sefirin Kızı- Vajza e ambasadorit: 1x32

Episodi 32

Nare dhe Sancar u ndanë, por që të dy u nisën për të mbrojtur njëri-tjetrin, jo për të shëruar plagët e tyre. Nare bashkëpunon me Gediz për të mbrojtur Sancar nga Kahraman, i cili po ngushton rrethin. Ajo madje pranoi që t’i lutet babait të saj për Sancar. Nga ana tjetër, Sancar përpiqet të mbrojë Nare nga telashet dhe përpiqet të mbajë familjen e tij dhe Melek që të mos e fajësojë atë. Ndërsa ndjek Nare nga larg Gediz shtrydhet, ndërsa ndiqte Gediz, Sancar arrin Sahra. Ai bëhet dyshues ndaj Sahra-s dhe kështu e kupton lojën e Menekse-s. Sancar përballet me realitetin: ai nuk do të ketë një djalë …

Nare and Sancar broke up, but they both set out to protect each other, not heal their own wounds. Nare collaborates with Gediz to protect Sancar from Kahraman, who is narrowing the circle. She even agreed to beg her father for Sancar. Sancar, on the other hand, tries to protect Nare from the troubles and tries to keep his family and Melek not to blame her. While following Nare from afar Gediz gets squeezed, while chasing Gediz, Sancar reaches Sahra. He becomes suspicious of the Sahra and thus figures out Menekse’s game. Sancar faces the reality: he will not have a son…

Sefirin Kizi: 1×32
Dec. 14, 2020