Video Sources 9269 Views

  • Pjesa 1
  • Pjesa 2
  • Pjesa 3
  • English
  • Italian

Sen Çal Kapımı: Bjeri Derës.: 1x13

Episodi 13

StreamSB - Video Platform For You

Selin mendoi se do të martohej kështu që transferoi disa nga aksionet e saj në Holding. Partnerja surprizë Efe Akman bën një prezantim të shpejtë. Serkan duhet të luftojë për të marrë përsëri aksionet prej tij. Alptekin, i cili është i vendosur t’i tregojë Serkanit për gabimin që bëri në të kaluarën, tronditet kur sheh Serkan dhe Edën së bashku. Ndërsa përpiqet t’i shpjegojë situatën djalit të tij, shëndeti i tij po përkeqësohet. Serkan po testohet me dilema të mëdha si në jetën e tij të biznesit ashtu edhe në jetën private. Eda, siç ka qenë gjithmonë, është e gatshme të qëndrojë fort pranë tij …

Selin thought that she will get married so she transferred some of her shares in the Holding. The surprise partner Efe Akman makes a quick introduction. Serkan has to fight to get back the shares from him. Alptekin, who is determined to tell Serkan about the mistake he made in the past, is shocked when he sees Serkan and Eda together. As he tries to explain the situation to his son, his health is getting worse. Serkan is being tested with great dilemmas both in his business life and private life. Eda, as she always has been, is willing to stand firmly right by his …

Sen Çal Kapımı: 1×13
Oct. 07, 2020
Comments are closed.