Video Sources 7814 Views

  • Pjesa 1
  • Pjesa 2
  • Pjesa 3
  • English
  • Italian

Sen Çal Kapımı: Bjeri Derës.: 1x15

Episodi 15

StreamSB - Video Platform For You

Eda ka zemër të thyer kur Serkan e lë. Ajo vendos të shkojë në Itali dhe të përfundojë shkollimin. Por këtë herë, ajo mëson se dhuruesi i bursës italiane është gjyshja e saj dhe tezja e saj ishte ndërmjetësuese. Ajo zihet me tezen e saj. Ajo nuk do të lejojë më askënd të ndërhyjë në jetën e saj. Duke mësuar që Eda nuk do të vijë në punë, Efe i ofron asaj një punë. Ajo do të punojë vetëm sipas kushteve të saj dhe nuk do të ketë marrëdhënie me Serkan Bolat. Në fillim, Eda mendon se nuk mund të jetë në të njëjtën ndërtesë me Serkan dhe ta shohë atë çdo ditë. Por pastaj ajo kujton …

Eda is heartbroken when Serkan leaves her. She decides to go to Italy and complete her education. But this time, she learns that the grantor of the Italian scholarship is her grandmother and her aunt was the mediator. She gets in fight with her aunt. She will no longer allow anyone to interfere with her life. Learning that Eda will not come to work, Efe offers her a job. She will only work under her terms and have no relationship with Serkan Bolat. At first, Eda thinks that she cannot be in the same building with Serkan and seeing him every day. But then she remembers…

Sen Çal Kapımı: 1×15
Oct. 21, 2020
Comments are closed.