Video Sources 6791 Views

  • Pjesa 1
  • Pjesa 2
  • Pjesa 3
  • English
  • Italian

Sen Çal Kapımı: Bjeri Derës.: 1x18

Episodi 18

Rënia e kulmit mendohet të jetë faji i Serkan. Serkan është në një situatë kaq të vështirë për herë të parë në jetën e tij. Ndërsa të gjithë, madje edhe vetë, mendojnë se këto po ndodhin për shkak të një gabimi që ai bëri në vizatim, ekziston vetëm një person që beson se Serkan nuk do të bëjë kurrë një pakujdesi të tillë: natyrisht Eda. Ndërsa Serkan përpiqet të rregullojë dëmin e shkaktuar nga përplasja, Eda është e vendosur të zgjidhë misterin në vizatimet e gabuara. Serkan zhvendoset në një shtëpi të re dhe Aydan është shumë i trishtuar, por Eda ka një plan të shkëlqyeshëm për Aydan. Ndërkohë, Ayfer mëson se …

The collapse of the rooftop is thought to be Serkan’s fault. Serkan is in such a difficult situation for the first time in his life. While everybody, even himself, thinks that these are happening because of a mistake he made in drawing, there is only one person who believes that Serkan will never do such a carelessness: of course Eda. While Serkan tries to fix the damage caused by the crash, Eda is determined to solve the mystery in the wrong drawings. Serkan moves to a new house and Aydan is very sad, but Eda has a great plan for Aydan. Meanwhile, Ayfer learns that …

Sen Çal Kapımı: 1×18