Video Sources 17068 Views

  • Pjesa 1
  • Pjesa 2
  • Pjesa 3
  • ENGLISH

Sen Çal Kapımı: Bjeri Derës.: 1x8

Episodi 8

Serkan fajësoi Edën për modelin e vjedhur, Eda i tha “Nuk do ta shohësh më fytyrën time”. Le të shohim se si ai mësohet të jetë pa Edën. Eda do t’i provojë pafajësinë Serkan sepse ai e lëndoi krenarinë e saj. Serkan nuk mund t’i thotë Eda për shkak të krenarisë “kthehu”. Selin është shumë i lumtur me lajmet që Serkan dhe Eda janë ndarë, ndërsa Ferit është i inatosur. Këmbanat e rrezikut fillojnë të bien për Feritin. Ndërkohë, rezulton se problemi urgjent i Serkan në lidhje me patentën e modelit mund të zgjidhet vetëm me Edën.

Serkan blamed Eda for the stolen design, Eda said to him “You will never see my face again.” Let’s see how he gets used to being without Eda. Eda will prove her innocence to Serkan because he hurt her pride. Serkan cannot say “come back” to Eda because of his pride. Selin is very happy with the news that Serkan and Eda have broken up, whereas Ferit is resentful. Bells of danger start ringing for Ferit. Meanwhile, it turns out that Serkan’s urgent problem related to the patent of the design can only be solved with Eda.

Sen Çal Kapımı: 1×8
Sep. 02, 2020