2016

Assassin’s Creed
5.7

Assassin’s Creed

Dec. 21, 2016

Assassin’s Creed

Përmes kujtimeve gjenetike të shkyçura që i lejojnë atij të rimarrë aventurat e të parit të tij në Spanjë të shekullit të 15-të, Callum Lynch ...